Årets Youth 2019

Vinnare: Ida Jonsson

2. Ingrid Berglund
3. Linnea Malmgren
4. Astrid Ring
4. Thea Persson

Regler för Årets Youth vandringspris

Föreningen delar ut priser till utmärkelsen "Årets Youth" för föregående år. En topp 10-lista sammanställs. Vinnaren får ett pris och diplom. 2:a – 9:e plats tilldelas diplom. 10:a och alla övriga placerade som får ett diplom placerade som 10:a.

Resultat räknas endast på av SMHF arrangerade show eller tävling under året. Youth ska vara medlem i SMHF under samtliga starter och ska vara bosatt i Sverige.

Klasser som räknas

Alla klasser som i proposition benämns Youth klass, även klasser som delas upp mellan Youth och Open om detta framgår av propositionen. Endast handlern räknas oberoende av häst eller hästar.

Poäng delas ut enligt följande

Antal starter/Placering

1a

2a

3a

4a

5a

6a

1st

1

2st

2

1

3st

3

2

1

4st

4

3

2

1

5st

5

4

3

2

1

6st

6

5

4

3

2

1

Om antalet starter överstiger 10= poäng x 1,5

Grand Championship
Grand: 2p
Reserve Grand : 1p

Supreme
Supreme: 3p
Reserve Supreme: 2p

Om man får en delad vinnare räknas på antalet 1: a placeringar för att skilja dem åt. Skulle antalet 1:a placeringar vara lika räknar man 2:a placeringar osv. Övriga pristagare delar på priset och nästa pris räknas upp med antalet som delar på placering minus 1. (Om det blir tre 2: a pristagare blir det inga 3:e och 4:e pristagare utan nästa är 5:e plats.)