Defekter

Enligt gällande reglemente är hingst- och stoägare skyldiga att meddela Svenska Hästavelsförbundet (SH) om hingst eller sto i avel får en avkomma som föds med någon form av defekt. Mer information om detta på SHs webbplats här (länk).

Sjukdomar

För samtliga importerade hingstar är det krav på negativt CEM test. CEM är smittsam livmoderinflammation och både ston och hingstar kan vara smittbärare men endast stoet uppvisar symptom. Läs mer på SVAs hemsida här (länk).

Genetiska sjukdomar

Enligt gällande reglemente ska samtliga hingstar vara DNA testade för ACAN dvärgmutation, silver samt overo.

ACAN Dvärgmutation

Det är viktigt att testa avelsdjur för dessa mutationer och inte betäcka två hästar som är bärare för dessa gener. Dubbla anlag leder till att stoet kastar tidigt i dräktigheten eller levande föl med fysiska åkommor associerade med dvärg fenotypen. Hästar som bara bär på ett anlag för mutationen är normala till utseendet och uppvisar de önskade proportionerna en miniatyrhäst bör ha. Det finns fyra identifierade mutationer, betecknade D1, D2, D3 och D4. Den normala kopian av genen betecknas N. Det finns flera olika lab där du kan testa din häst.

Mer information om detta samt hur du kan testa din häst finns bland annat här (länk).

MCOA - Ögonsjukdom kopplad till färgen silver

Det är viktigt att inte betäcka två hästar som bär på silveranlag då det finns risk att avkomman får synproblem. Om hästar som bär på två anlag korsas får 1/4 dubbla anlag (blir silver och uppvisar MCOA), 1/2 får ett anlag (blir silver och uppvisar cystor) samt 1/4 blir helt friska, dvs. inte anlagsbärare. De hästar med cystor uppvisar vätskefyllda blåsor på baksidan av regnbågshinnan och visar i regel inga symtom på synnedsättning. MCOA har kraftigare symptom med olika missbildningar i ögonen. Det är bara på hästar med grundfärgen svart/brun som man kan se om de bär på silveranlag eller inte. På fuxar kan man inte upptäcka om de bär på silver eller ej.

Mer information om detta samt hur du kan testa din häst finns bland annat här (länk).

Overo Lethal White Syndrome (OLWS)

OLWS är kopplad till färgen Frame Overo och är en recessiv sjukdom, vilket innebär att två kopior av mutationen krävs för att avkomman ska bli drabbad. Det är viktigt att inte korsa två hästar som är anlagsbärare då dubbel uppsättning är letal och innebär att fölet inte överlever.

Mer information om detta samt hur du kan testa din häst finns bland annat här (länk).

Testa din häst

Du kan testa din häst för både färg samt genetiska sjukdomar hos
Sveriges Lantbruksuniversitet (länk)
Animal Genetics (länk)
University of Kentucky (länk)