Information till stoägare

Som stoägare ska du rapportera resultatet av betäckningen. Rapporteringen ska ske till hingsthållaren och till avelsorganisationen. Det är viktigt att alla resultat rapporteras, även om inget levande föl har fötts, för att statistik gällande fertiliteten inom rasen och för individer ska kunna beräknas.

Rapportering till hingsthållaren

Börja med att meddela hingsthållaren resultatet av betäckningen så att denne kan skicka blanketten “Resultat av betäckning” till dig, om du inte fick denna när du hämtade stoet. På blanketten finns de uppgifter du behöver för att kunna rapportera till avelsorganisationen. Rapporteringen till hingsthållaren kan ske muntligt eller skriftligt. När du meddelat hingsthållaren att ett föl fötts ska denne även skicka registreringsunderlaget till dig.

Rapportering till avelsorganisationen

Du rapporterar enklast till avelsorganisationen via webben. De uppgifter du behöver ha tillgång till vid rapportering via webben (öppnas i ny flik) är betäckningsrapportens serienummer samt lösenord. Dessa uppgifter finns på blanketten “Resultat av betäckning” som du får från hingsthållaren. Rapporteringen till avelsorganisationen kan även ske genom att per post skicka in “Resultat av betäckning”. Glöm inte din underskrift!

Mer information till stoägare finns på Svenska Hästavelsförbundets webbplats här (öppnas i ny flik).