Storeglemente

Här finner du plan och riktlinjer som är godkända av Jordbruksverket för Amerikansk miniatyrhäst där SH är avelsorganisation.
Den senaste versionen är uppdaterad 2024-02-23.

Avelsprogram Amerikansk Miniatyrhäst

Avelsvärdering

Avelsvärdering av sto kan endast ske på en sommarpremieringsplats.

Riksstamboksföring

Sto som har avelsvärderats och tilldelats en avelsvärdeklass enligt rasvisa krav kan efter ansökan från ägaren flyttas från grundstambok till riksstambok.

Sommarpremiering

En sommarpremiering är ett tillfälle då hästar bedöms av premieringsförrättare. Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel. Hästen bedöms exteriört både på en utställning och på en sommarpremiering. Skillnaden mellan utställning och sommarpremiering är att på en sommarpremiering tas även hänsyn till härstamning och hästens avelsvärde. På sommarpremiering finns också möjlighet att utföra ett bruksprov. Endast renrasiga hästar får visas på en sommarpremiering.

Mer information om sommarpremiering hittar du på Svenska Hästavelsförbundets webbsida.

Information till stoägare avseende betäckning

Som stoägare ska du rapportera resultatet av betäckningen. Rapporteringen ska ske till hingsthållaren och till avelsorganisationen. Det är viktigt att alla resultat rapporteras, även om inget levande föl har fötts, för att statistik gällande fertiliteten inom rasen och för individer ska kunna beräknas.

Rapportering till hingsthållaren

Börja med att meddela hingsthållaren resultatet av betäckningen så att denne kan skicka blanketten “Resultat av betäckning” till dig, om du inte fick denna när du hämtade stoet. På blanketten finns de uppgifter du behöver för att kunna rapportera till avelsorganisationen. Rapporteringen till hingsthållaren kan ske muntligt eller skriftligt. När du meddelat hingsthållaren att ett föl fötts ska denne även skicka registreringsunderlaget till dig.

Rapportering till avelsorganisationen

Du rapporterar enklast till avelsorganisationen via webben. De uppgifter du behöver ha tillgång till vid rapportering via webben är betäckningsrapportens serienummer samt lösenord. Dessa uppgifter finns på blanketten “Resultat av betäckning” som du får från hingsthållaren. Rapporteringen till avelsorganisationen kan även ske genom att per post skicka in “Resultat av betäckning”. Glöm inte din underskrift!