Föreningen är rasförening för den Amerikanska miniatyrhästen som verkar under Svenska Hästavelsförbundet vilka är vår avelsorganisation. Föreningen följer moderföreningen AMHA's kriterier och rasstandard. Föreningen är ideell med målsättning att värna om hästar av rasen Amerikansk miniatyrhäst. Föreningen ska verka för ökad kännedom om rasen och dess användning, samt arbeta för ett seriöst avelsarbete med rastypiska hästar. Utbilda ägare, medlemmar, och andra intresserade parter, och att organisera hästutställningar samt andra aktiviteter i enlighet med regelverk av AMHA/AMHR, SH och SMHF samt i enlighet med Svensk lag.

 

Varmt välkommen som medlem i föreningen!

Huvudsponsor