Hingstreglemente

Här finner du plan och riktlinjer som är godkända av Jordbruksverket för Amerikansk miniatyrhäst där SH är avelsorganisation.
Den senaste versionen är uppdaterad 2020-02-04.

Avelsprogram Amerikansk Miniatyrhäst

Avelsvärdering

Under varje vår arrangerar Svenska Hästavelsförbundet avelsvärdering för hingst på olika platser i landet. Mer information om avelsvärdering av hingst, anmälan samt proposition publiceras på deras webbplats. Datum och plats publiceras generellt runt årsskiftet.

Riksstamboksföring

Hingst som har godkänts enligt rasvisa krav kan efter ansökan från ägaren flyttas från grundstambok till riksstambok.

Betäckningsrapportering

Hingstägaren ska rapportera samtliga genomförda betäckningar till avelsorganisationen. Detta gäller även hingstar som inte är avelsvärderade eller som enbart betäckt hingsthållarens egna ston. Betäckningen ska rapporteras även om stoet inte verkar vara dräktig. Betäckningar ska rapporteras senast 30/9 under betäckningsåret för att undvika förseningsavgift.

Hur rapporterar man?

Det finns olika alternativ för hur du rapporterar de genomförda betäckningarna. Det går att rapportera både elektroniskt samt via pappersblanketter. Hur man beställer betäckningsrapportblock samt aktuella prisuppgifter finns på Svenska Hästavelsförbundets webbsida.

Vad krävs av hingsten?

För att betäckningsrapporter ska kunna köpas krävs följande:

  • Hingstens DNA-profil ska vara fastställd
  • Om hingsten inte finns i Blå Basen ska kopia på hingstens pass skickas till SH. Passkopian ska visa uppgifter om hingstens namn och registreringsnummer/UELN. Tänk på att hingst som stadigvarande uppehålls i Sverige ska vara tilläggsregistrerad här enligt EU-lagstiftning.
  • Att hingsten ej nedärver defekt

CEM – smittsam livmoderinflammation

Amerikansk miniatyrhäst har även krav på negativt CEM-test för importerad hingst. Observera att testet ska vara taget i Sverige.

Betäckningsrapportering till AMHA

Observera att rapportering av genomförda betäckningar även ska göras till AMHA senast 31/12 under det aktuella betäckningsåret för att undvika förseningsavgift. Rapportering sker via pappersblankett. Mer information om betäckningsrapportering till AMHA samt blanketter finns på deras webbsida.

Vid kastrering av hingst

Du måste alltid skicka in passet när det ska uppdateras ex. vid kastration av hingst. Du har enligt EU-förordningen 30 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering från den händelse som påverkade uppgifterna i passet. Passet i original skickas in till oss tillsammans med en ansökningsblankett till SH. Mer information finns på deras webbsida här (länk).

Kastrering ska även rapporteras till AMHA genom denna blankett som du hittar här.