Registrering hos AMHA & SH

Hästpass

Alla hästar ska ha ett hästpass som ska följa hästen under hela dess liv. Det är en identitetshandling så att man kan säkerställa att det är rätt häst t.ex. vid försäljning eller avelsvärdering. Passet är även ett hjälpmedel för att kunna begränsa spridning av sjukdomar. Häst som har pass utfärdat av en organisation utanför Sverige behöver registrera hästen som hemmahörande i Sverige.

För föl gäller att om de är födda 30 juni eller tidigare ska ansökan om pass ske senast 31 december samma år. Om fölet istället är född 1 juli eller senare ska ansökan vara gjord inom 6 månader från födelsedagen.

Du hittar mer information om hur du ansöker om hästpass på Svenska Hästavelsförbundet (SH)s webbplats här (länk).

Registrering hos SH

För dig som har en häst med utländskt pass är det från 2016 obligatoriskt att registrera hästen som hemmahörande i Sverige. För att registrera din häst i den svenska stamboken med raskod 48 krävs att du skickar in ansökningsblankett, hästpass i original, registreringsbevis från AMHA i original, identitetskontroll samt att ägarregistreringen är aktuell.

Du hittar mer information om hur du registrerar din häst i den svenska stamboken på SHs webbplats här (länk). Du kan även registrera din häst i den svenska stamboken i samband med ansökan om pass.

Registrering hos AMHA

Nyregistrering

När du ska registrera din Amerikanska miniatyrhäst för första gången ska du fylla i en registreringsblankett med information om bland annat namn, färg och tecken, höjd i inch, föräldrar och uppfödare. Denna registreringsblanketter finner du här (pdf). Det är viktigt att du mäter hästen korrekt vid anfästning av sista manhåret och mer information om mätning kan du hitta här (pdf). Du behöver även fotografera hästen och dessa bilder skrivs ut på fotopapper med denna blankett här (pdf). Det är viktigt att man ser hela hästen samt hovar från båda sidor och två bilder rakt framifrån på hästens huvud med pannluggen åt sidan. För att ansökan ska vara komplett behöver du även fylla i en "work order" med information om betalning samt vilka tjänster du vill att AMHA ska utföra. Denna blanketten finner du här (pdf).

Härstamningsverifiering
Vill du härstamningsverifiera din häst i samband med registrering är det även viktigt att du fyller i en begäran om DNA test som du hittar här (pdf). När AMHA har mottagit denna skickar de ut en blankett som du ska intyga med signatur och därefter kommer instruktioner om hur du tar testet samt vart du ska skicka det för analys. Om en häst är härstamningsverifierad är registreringsbevisen blåa, annars är de bruna.

En mer utförlig guide om hur du går tillväga vid registrering av din häst hos AMHA finns här (pdf). Det finns även mer information att finna på AMHAs webbplats här (länk).

Uppdatering från temporär till permanent registrering

Det temporära registreringsbeviset är giltigt tills dess att hästen har blivit 3 år. Vid den tiden om hästen mäter 34" eller lägre kan hästen få ett slutgiltigt, permanent, registreringsbevis. Om din häst mäter över 34" kommer den att få sitt registreringsbevis återkallat. Detsamma gäller om man inte skickar in ansökan senast 6 mån efter att hästen har fyllt 3 år. Registreringsbeviset är en värdehandling som man ska vara rädd om på samma sätt som hästpasset och ska följa med hästen genom hela livet. Ansökan om uppdatering från temporör till permanent registrering finner du här (pdf). Det är viktigt att du mäter hästen korrekt vid anfästning av sista manhåret och mer information om mätning kan du hitta här (pdf). Du behöver även fotografera hästen och dessa bilder skrivs ut på fotopapper med denna blankett här (pdf). Det är viktigt att man ser hela hästen samt hovar från båda sidor och två bilder rakt framifrån på hästens huvud med pannluggen åt sidan. För att ansökan ska vara komplett behöver du även fylla i en "work order" med information om betalning samt vilka tjänster du vill att AMHA ska utföra. Denna blanketten finner du här (pdf).

Det är bara den som står som registrerad ägare till hästen som kan ansöka om permanent registrering av hästen efter 3 års ålder. Därför är det viktigt att du ser till så att du tillsammans med säljaren gör klart alla ansökningar om att få hästen registrerad i ditt namn, oavsett vilken ålder hästen har vid köpet. Mer information om ägarbyte hittar du längre ner på sidan.

Om din häst mäter över 34" (86,36 cm)
Hästar som mäter över 34” efter 3 års ålder kan ”hardshippas” in i och registreras i AMHR, American Miniature Horse Registry. Deras webbsida hittar du här (länk). Vissa hästar kan vara registrerade både i AMHA och AMHR från födseln och då är det viktigt att även den registreringen fullföljs på samma sätt.

Ägarbyte

Det är viktigt att kontrollera att säljaren står som ägare på hästen, det ser du längst ner i ägarlistan på AMHA certifikatet. Annars kan du inte föra över hästen i ditt namn hos AMHA. Det är bara den som står som ägare till hästen på registreringsbeviset som kan underteckna ett ägarbytesbevis hos AMHA. De godtar inga andra avtal eller kontrakt om överlåtelse för hästen och kräver en helt igenom obruten kedja av överlåtelser, vilket är viktigt att tänka på även om du säljer din AMHA häst vidare i framtiden. Det är också bara den som står som ägare till hästen som kan registrera eventuella betäckningar eller avkommor till hästen i AMHA. Vid ägarbyte ska blankett för ägarbyte fyllas i och signeras av både säljare och köpare. Denna blankett hittar du här (pdf).

Det är viktigt att hästen mäts korrekt vid anfästning av sista manhåret i samband med ägarbyte. Mer information om mätning kan du hitta här (pdf). Du behöver även fotografera hästen och dessa bilder skrivs ut på fotopapper med denna blankett här (pdf). Det är viktigt att man ser hela hästen samt hovar från båda sidor och två bilder rakt framifrån på hästens huvud med pannluggen åt sidan. För att ansökan ska vara komplett behöver du även fylla i en "work order" med information om betalning samt vilka tjänster du vill att AMHA ska utföra. Denna blanketten finner du här (pdf).

Kastrering

Mer information om hur du rapporterar kastration till både SH samt AMHA hittar du här (länk).

Behöver du hjälp med registrering?

Du som medlem kan få hjälp med frågor kring registrering av din Amerikanska miniatyrhäst. Läs mer här (länk).