Regler för Årets miniatyrhäst

 

Reviderad 2022-05-08

Föreningen delar ut priser till utmärkelsen "Årets Miniatyrhäst" för föregående år inom följande kategorier:

  • AMHA Halter
  • AMHA Performance
  • AMHA Driving
  • AMHA Valack
  • AMH International
  • AMHA SH Häst
  • Non AMHA, upp till 38”

För att ha chansen att bli ”Årets miniatyrhäst” krävs att:

  • Hästen ska ägas av SMHF medlem, som är bosatt i Sverige, och inte tränas/visas av *professionell tränare under tävlingsåret. Enbart poäng kan tillräknas från Svenska tävlingar (med undantag för kategorin: AMH International).
  • Hästen ska delta vid minst 1 tillfälle på en SMHF show/tävling under året (med undantag för Årets miniatyrhäst: AMHA SH hästoch AMH International).
  • Hästen som ställs ut/visas, tävlas i Sverige måste tränas, groomas, prepareras, visas och mätas på en utställning av en **icke-professionell (familj)medlem för att kunna få poäng tillgodoräknad i SMHF Årets Miniatyrhäst (med undantag för kategorin: AMH International).

*En "Professionell" definieras som någon som har accepterat ersättning för att visa/tävla vilken häst som helst på utställningar.

**Icke-professionella familjemedlemmar definieras som: make/maka, mor, far, bror, syster, systerdotter/son, brorson/dotter, son, dotter, barnbarn, mor/farförälder, (särskilt förordnad) vårdnadshavare, svärföräldrar, styvbarn, styvföräldrar och styvsyskon . Ingen med en professionell tränare i hushållet eller på plats (stall, gård) får poäng tillgodoräknad från Svenska tävlingar/utställningar.

 

För varje kategori sammanställs en topp 10. Vinnaren får ett stort vandringspris samt ett pris att behålla själv. 2:a – 10:e plats tilldelas diplom.

Show/tävling arrangerade av SMHF och likvärdiga evenemang arrangerade av utländska miniatyrhästföreningar räknas, samt SH utställningar/premieringar. Resultat från SMHF arrangemang räknas per automatik, för övriga är ägaren själv ansvarig för att signerad resultatlista, länk till officiell resultatlista eller bedömningsprotokoll inkommer till info@miniatyrhast.se senast den 1/12 under det aktuella året.

Poäng delas ut enligt följande

Antal starter/Placering 1a 2a 3a 4a 5a 6a
1 st 1          
2 st 2 1        
3 st 3 2 1      
4 st 4 3 2 1    
5 st 5 4 3 2 1  
6 st 6 5 4 3 2 1

Om antalet starter överstiger 10= poäng x 1,5

Grand Championship
Grand Champion: 2p
Reserve Grand Champion: 1p

Supreme Championship
Supreme Champion: 4p
Reserve Supreme Champion: 3

Om man får en delad vinnare räknas på antalet 1: a placeringar för att skilja dem åt. Skulle antalet 1:a placeringar vara lika räknar man 2:a placeringar osv. Övriga pristagare delar på priset och nästa pris räknas upp med antalet som delar på placering minus 1. (Om det blir tre 2: a pristagare blir det inga 3:e och 4:e pristagare utan nästa är 5:e plats.)

 

 

 

 

KATEGORIERNA:

 

 

Årets Amerikanska miniatyrhäst - Halter

Till detta pris kan endast AMHA registrerade delta upp till 34”.

De klasser som räknas är alla halter klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga halterklasser med andra benämningar.

 

 

Årets Amerikanska miniatyrhäst - Performance

Till detta pris kan endast AMHA registrerade hästar delta, upp till 34”.

De klasser som räknas är alla performance klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga performance klasser med annan benämning.

 

 

Årets Amerikanska miniatyrhäst - Driving

Till detta pris kan endast AMHA registrerade hästar delta, upp till 34”.

De klasser som räknas är alla driving klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga driving klasser med annan benämning.

 

 

Årets Amerikanska miniatyrhäst - Valack

Till detta pris kan endast AMHA registrerade delta, upp till 34”.

De klasser som räknas är alla halter, performance och driving klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga klasser för valacker med annan benämning.

 

 

Årets miniatyrhäst Non AMH, upp till 38”

Till denna kategori kan endast miniatyrhästar utan AMHA registrering delta, upp till 38".

De klasser som räknas är alla Non-AMH halter klasser, open halter klasser öppna för alla raser, samt alla performance och driving klasser som är öppna för Non-AMH.

 

 

 

AMH International

Till denna kategori kan endast miniatyrhästar med AMHA/AMHR registrering delta. Hästarna ska dessutom vara registrerade i SH.

AMH International kan tillämpas för hästar som ägs av SMHF medlem (som bor i Sverige), men visas/tävlas i utlandet. Enbart tävlingar i utlandet räknas. Poängberättigade är klasser från AMHA och AMHR’s rulebook, som är aktuellt för tävlingsåret.  Samtliga poäng kan räknas, också poäng som är förtjänad av professionell handlar.

Pris till bästa AMH International delas ut om minst 3 hästar, som uppfyller ovanstående krav, har lämnat in underlag från utlandstävlingarna för poängberäkningen i Årets Miniatyrhäst.

 

Årets Amerikanska miniatyrhäst – SH häst

Till denna kategori kan endast renrasig AMHA häst registrerad hos SH (Svenska Hästavelsförbundet) med raskod 48 delta. Resultat som räknas är samtliga resultat från avelsvärderingar, sommarpremieringar och utställningar godkända av SH.

Poängberäkning:
Klass I – 38-50 poäng exteriört ger, 4 poäng
Klass II – 35-37 poäng exteriört ger, 3 poäng
Klass III – 30-34 poäng exteriört ger, 1 poäng
Diplomsto 6 poäng
Avelsvärdering Hingst med minst G, 10 poäng
Avelspremiering Sto med minst G, 8 poäng
BIS, 6 poäng
Res BIS, 4 poäng

Vid lika poäng ska den häst som fått högst antal poäng vid minst antal utställning/premiering/avelsvärdering vinna om det ändå inte går att särskilja ska hänsyn tas till rangering/placering på utställningsklass. De utställningar som räknas är alla avelsvärderingsgrundande utställningar godkända av SH samt premieringar och avelsvärderingar godkända av SH. Poäng kan endast räknas en gång per utställning/premiering/avelsvärdering. Bedömningsprotokoll ska skickas in till SMHF på e-post info@miniatyrhast.se senast den 1/12 under det aktuella året.

 

 

 

 

 

Bilaga och förklaring till vilka klasser som ingår under respektive kategori

Svenska meriter enligt nedanstående klasslista samt motsvarande klasser.

Poängberättigade klasser:

Samtliga SMHF/AMHA Open/AMHA Amateur/Golden/AOTE/Youth/special needs klasser/Gentleman’s/Ladies:

 

Drivingklasser som räknas:

Alla driving klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga klasser med annan benämning och klasser för hästar upp till 34”.

Classic Pleasure Driving

Ladies Classic Pleasure Driving

Gentlemen’s Classic Pleasure Driving

Ladies Single Pleasure Driving

Gentlemen’s Single Pleasure Driving

Country Pleasure Driving

Ladies Country Pleasure Driving

Gentlemen’s Country Pleasure Driving

Roadster

Special Needs Driving

Single Pleasure Driving – Geldings

Single Pleasure Driving – Mares

Single Pleasure Driving – Stallions

Single Pleasure Driving 32” & Under

Single Pleasure Driving Over 32”- 34”

Single Fine Harness Viceroy

Single Fine Harness

 

 

Performanceklasser som räknas:

Alla performance klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga klasser med annan benämning och klasser för hästar upp till 34”.

Obstacle Driving

Get of Sire

Produce of Dam

Golden Hunter

Golden Showmanship

Golden Single Pleasure Driving

Halter Obstacle

Hunter

Jumper

Liberty

Obstacle Driving

Versatility

Roadster

Showmanship

Special Needs Showmanship

Multi-Color

Multi-Color Mares

Multi-Color Stallions & Geldings

Solid-Color

Solid-Color Mares

Solid-Color Stallions & Geldings

Costume class

Jump-off

 

Performance-driving klasser:

Antique Vehicle Driving

President’s Touch of Class

Formal Park Driving

Reinsmanship

Multiple Hitch-Draft Harness Pairs or Tandem

Multiple Hitch-Draft Harness Three or More

Multiple Hitch-Light Harness Pairs or Tandem

Multiple Hitch-Light Harness Three or More

Stake race

 

Halterklasser som räknas:

Alla halter klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser* samt likvärdiga klasser med annan benämning och klasser för hästar upp till 34”.

Junior Geldings

Weanling Geldings

Yearling Geldings

Junior Mares

Weanling Mares

Junior Mares 30” & Under

Junior Mares Over 30-33”

Yearling Mares 28” & Under

Yearling Mares Over 28” to 30”

Yearling Mares Over 30” to 32”

Mares 29” & Under Two-Year Old

Mares Over 29” to 31” Two-Year Old

Mares Over 31” to 33” Two-Year Old

Junior Stallion

Weanling Stallions

Junior Stallion 30” & Under

Junior Stallion Over 30-33”

Yearling Stallions 28” & Under

Yearling Stallions Over 28” to 30”

Yearling Stallions Over 30” to 32”

Stallions 29” & Under Two-Year-old

Stallions Over 29” to 31” Two-Year-Old

Stallions Over 31” to 33” Two-Year-Old

Senior Geldings

Senior Geldings 30” & Under

Senior Geldings Over 30” to 32”

Senior Geldings Over 32” to 34”

Senior Mares

Senior Mares 28” & Under

Senior Mares Over 28” to 30”

Senior Mares Over 30” to 32”

Senior Mares Over 32” to 34”

Senior Stallion

Senior Stallions 28” & Under

Senior Stallions Over 28” to 30”

Senior Stallions Over 30” to 32”

Senior Stallions Over 32” to 34”

Special Needs Halter Showing a Mare or Gelding

Golden Age Stallion

Golden Age Mare

Golden Age Gelding

Stock Gelding

Stock Mare

Stock Stallion

Stock Gelding

Stock Mare

Stock Stallion

Open Stock Gelding

 

Grand- och Supreme:

Grand Champion Junior Gelding

Grand Champion Junior Mare

Grand Champion Junior Stallion

Grand Champion Senior Gelding.

Grand Champion Senior Mare

Grand Champion Senior Stallion

Grand Champion Gelding

Grand Champion Mare

Grand Champion Stallion

Grand Champion Country Pleasure Driving

Grand Champion Classic Pleasure Driving

Grand Champion Single Pleasure Driving

Grand Champion Roadster Driving

Supreme Champion

 

Non-AMH klasser som räknas:
Alla Non-AMH halter klasser och alla Performance och Driving klasser som är öppna för Non-AMH samt likvärdiga klasser med annan benämning för hästar upp till 38”.

 

Non-AMH Junior Mares
Non-AMH Junior Stallions
Non-AMH Junior Geldings
Non-AMH Senior Mares
Non-AMH Senior Stallions
Non-AMH Senior Geldings

Obstacle Driving
Halter Obstacle
Liberty
Hunter
Jumper
Showmanship
Versatility
Special Needs Showmanship

Special Needs Halter

Special Needs Driving
Single Pleasure Driving - Stallions
Single Pleasure Driving – Mares
Single Pleasure Driving - Geldings
Country Pleasure Driving – Stallions
Country Pleasure Driving – Mares
Country Pleasure Driving – Geldings
Classic Pleasure Driving Geldings
Classic Pleasure Driving Mares
Classic Pleasure Driving Stallions
Roadster