Regler för Årets miniatyrhäst

Föreningen delar ut priser till utmärkelsen "Årets Miniatyrhäst" för föregående år inom följande kategorier:

 • AMHA Halter
 • AMHA Performance
 • AMHA Driving
 • AMHA Valack
 • AMHA SH Häst
 • AMH SvRF tävlande
 • AMH Oversized
 • Non AMHA

För varje kategori sammanställs en topp 10. Vinnaren får ett stort vandringspris samt ett pris att behålla själv. 2:a – 10:e plats tilldelas diplom.

För att ha chansen att bli Årets miniatyrhäst krävs att:

 • Hästen ägs av medlem i SMHF under samtliga starter som räknas
 • Ägaren är bosatt i Sverige
 • Hästen ska delta vid minst 1 tillfälle på en SMHF show/tävling under året (med undantag för Årets miniatyrhäst SH häst)

Show/tävling arrangerade av SMHF och likvärdiga evenemang arrangerade av utländska miniatyrhästföreningar räknas. Resultat från SMHF arrangemang räknas per automatik, för övriga är ägaren själv ansvarig för att signerad resultatlista, länk till officiell resultatlista eller bedömningsprotokoll inkommer till info@miniatyrhast.se senast den 31/12 under det aktuella året.

Poäng delas ut enligt följande

Antal starter/Placering

1a

2a

3a

4a

5a

6a

1 st

1

2 st

2

1

3 st

3

2

1

4 st

4

3

2

1

5 st

5

4

3

2

1

6 st

6

5

4

3

2

1

Om antalet starter överstiger 10= poäng x 1,5

Grand Championship
Grand Champion: 2p
Reserve Grand Champion: 1p

Supreme Championship
Supreme Champion: 4p
Reserve Supreme Champion: 3

Om man får en delad vinnare räknas på antalet 1: a placeringar för att skilja dem åt. Skulle antalet 1:a placeringar vara lika räknar man 2:a placeringar osv. Övriga pristagare delar på priset och nästa pris räknas upp med antalet som delar på placering minus 1. (Om det blir tre 2: a pristagare blir det inga 3:e och 4:e pristagare utan nästa är 5:e plats.)

Årets Amerikanska miniatyrhäst - Halter

Till detta pris kan endast AMHA registrerade och tidigare AMHA registrerade hästar delta upp till 34”.

De klasser som räknas är alla halter klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga halterklasser med andra benämningar.

Årets Amerikanska miniatyrhäst - Performance

Till detta pris kan endast AMHA registrerade och tidigare AMHA registrerade hästar delta, upp till 34”.

De klasser som räknas är alla performance klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga performance klasser med annan benämning.

Årets Amerikanska miniatyrhäst - Driving

Till detta pris kan endast AMHA registrerade och tidigare AMHA registrerade hästar delta, upp till 34”.

De klasser som räknas är alla driving klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga driving klasser med annan benämning.

Årets Amerikanska miniatyrhäst - Valack

Till detta pris kan endast AMHA registrerade och tidigare AMHA registrerade hästar delta, upp till 34”.

De klasser som räknas är alla halter, performance och driving klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga klasser för valacker med annan benämning.

Årets Amerikanska miniatyrhäst – SH häst

Till denna kategori kan endast renrasig AMHA häst registrerad hos SH (Svenska Hästavelsförbundet) med raskod 48 delta. Resultat som räknas är samtliga resultat från avelsvärderingar, sommarpremieringar och utställningar godkända av SH.

Poängberäkning:
Klass I – 38-50 poäng exteriört ger, 4 poäng
Klass II – 35-37 poäng exteriört ger, 3 poäng
Klass III – 30-34 poäng exteriört ger, 1 poäng
Diplomsto 6 poäng
Avelsvärdering Hingst med minst G, 10 poäng
Avelspremiering Sto med minst G, 8 poäng
BIS, 6 poäng
Res BIS, 4 poäng

Vid lika poäng ska den häst som fått högst antal poäng vid minst antal utställning/premiering/avelsvärdering vinna om det ändå inte går att särskilja ska hänsyn tas till rangering/placering på utställningsklass. De utställningar som räknas är alla avelsvärderingsgrundande utställningar godkända av SH samt premieringar och avelsvärderingar godkända av SH. Poäng kan endast räknas en gång per utställning/premiering/avelsvärdering. Bedömningsprotokoll ska skickas in till SMHF på e-post info@miniatyrhast.se senast den 31/12 under det aktuella året.

Årets Miniatyrhäst AMH SvRF tävlande**

Till detta pris kan endast AMHA registrerade och tidigare AMHA registrerade hästar delta, upp till 38”.

**Pris till Bästa SvRF-tävlande häst delas ut om minst 3 AMHA registrerade hästar startat under säsongen.

Årets miniatyrhäst AMH Oversized

Till detta pris kan endast tidigare AMHA registrerade och AMHR registrerade hästar delta, över 34" upp till 38".

De klasser som räknas är alla halter, performance och driving klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga klasser med annan benämning.

Årets miniatyrhäst Non AMH

Till detta pris kan endast andra miniatyrhästraser och partbreed hästar med max 75% AMHA tävla, upp till 38".

De klasser som räknas är alla Non-AMH halter klasser, open halter klasser öppna för alla raser, samt alla performance och driving klasser som är öppna för Non-AMH.

Bilaga och förklaring till vilka klasser som ingår under respektive kategori

Svenska och utländska meriter enligt nedanstående klasslista samt motsvarande klasser.

Halterklasser som räknas:
Alla halter klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser* samt likvärdiga klasser med annan benämning och klasser för hästar upp till 34”.

Class for stallions, all ages and heights
Class for mares, all ages and heights
Class for geldings, all ages and heights
Grand and Reserve Champion Miniature at Halter
Weanling Mares & Stallions - 30” & Under
Yearling Mares & Stallions - 28” & Under
Yearling Mares & Stallions - Over 28” to 30”
Yearling Mares & Stallions - Over 30” to 32”
Two-year-old Mares & Stallions - 29” & Under
Two-year-old Mares & Stallions - Over 29” up to & Including 31”
Two-year-old Mares & Stallions - Over 31” to 33”
Weanling Geldings - 30” & Under
Yearling Geldings - 32” & Under
Two-year-old Geldings - 33” & Under
Senior Mares & Stallions - 28” & Under
Senior Mares & Stallions - Over 28” up to & Including 30”
Senior Mares & Stallions - Over 30” up to & Including 32”
Senior Mares & Stallions - Over 32” up to & Including 34”
Senior Geldings - 30” & Under
Senior Geldings - Over 30” up to & Including 32”
Senior Geldings - Over 32” up to & Including 34”
AOTE Exhibiting Junior Mare, Level 1
AOTE Exhibiting Junior Mare, Level 2
AOTE Exhibiting Senior Mare, Level 1
AOTE Exhibiting Senior Mare, Level 2
AOTE Exhibiting Junior Stallion, Level 1
AOTE Exhibiting Junior Stallion, Level 2
AOTE Exhibiting Senior Stallion, Level 1
AOTE Exhibiting Senior Stallion, Level 2
AOTE Exhibiting Junior Gelding, Level 1
AOTE Exhibiting Junior Gelding, Level 2
AOTE Exhibiting Senior Gelding, Level 1
AOTE Exhibiting Senior Gelding, Level 2
Amateur Junior Mares, 30” & Under, Level 1
Amateur Junior Mares Over 30-33”, Level 1
Amateur Junior Mares 30” & Under, Level 2
Amateur Junior Mares Over 30-33”, Level 2
Amateur Senior Mares, 30” & Under, Level 1
Amateur Senior Mares Over 30-34”, Level 1
Amateur Senior Mares 30” & Under, Level 2
Amateur Senior Mares Over 30-34”, Level 2
Amateur Junior Stallion 30” & Under, Level 1
Amateur Junior Stallion Over 30-33”, Level 1
Amateur Junior Stallions 30” & Under, Level 2
Amateur Junior Stallions Over 30-33”, Level 2
Amateur Senior Stallion 30” & Under, Level 1
Amateur Senior Stallion Over 30-34”, Level 1
Amateur Senior Stallions 30” & Under, Level 2
Amateur Senior Stallions Over 30-34”, Level 2
Amateur Junior Geldings, Level 1
Amateur Junior Geldings, Level 2
Amateur Senior Gelding 30” & Under, Level 1
Amateur Senior Gelding Over 30-34”, Level 1
Amateur Senior Geldings 30” & Under, Level 2
Amateur Senior Geldings Over 30-34”, Level 2
Adult Special Needs Showing Mare or Gelding

Performanceklasser som räknas:
Alla performance klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga klasser med annan benämning och klasser för hästar upp till 34”.

Obstacle driving
Halter Obstacle
Liberty
Hunter
Jumper
Adult Showmanship
Golden Showmanship
Versatility
Amateur Halter Obstacle
Amateur Obstacle Driving
Amateur Hunter
Amateur Jumper
Amateur Versatility
Amateur Showmanship
Adult Special Needs Showmanship

Drivingklasser som räknas:
Alla driving klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga klasser med annan benämning och klasser för hästar upp till 34”.

Open Single Pleasure Driving - 32” & Under (two-wheeled cart with basket)
Open Single Pleasure Driving - Over 32” up to & Including 34” (two-wheeled cart with basket)
Open Country Pleasure Driving - 32” & Under
Open Country Pleasure Driving - Over 32” up to & Including 34”
Ladies Country Pleasure Driving
Gentlemen’s Country Pleasure Driving
Ladies Single Pleasure Driving
Gentlemen’s Single Pleasure Driving
Single Pleasure Driving - Stallions
Single Pleasure Driving – Mares
Single Pleasure Driving - Geldings
Country Pleasure Driving – Stallions
Country Pleasure Driving – Mares
Country Pleasure Driving – Geldings
3-Year-Old Open Country Pleasure Driving
4-Year-Old Open Country Pleasure Driving
3-Year-Old Open Single Pleasure Driving
4-Year-Old Open Single Pleasure Driving
3-Year-Old Open Classic Pleasure Driving
4-Year-Old Open Classic Pleasure Driving
Open Classic Pleasure Driving - Under 32”
Open Classic Pleasure Driving - 32-34
Classic Pleasure Driving Geldings
Classic Pleasure Driving Mares
Classic Pleasure Driving Stallions
Ladies Classic Pleasure Driving
Gentlemen’s Classic Pleasure Driving
Open Roadster
Ladies Roadster
Gentlemen’s Roadster
Single Fine Harness Viceroy
Open Multiple - Hitch-Draft Harness - Pairs or Tandem
Open Multiple - Hitch-Draft Harness - Three (3) or More
Open Multiple - Hitch-Light Harness - Pairs or Tandem
Open Multiple - Hitch-Light Harness - Three (3) or More
Antique Vehicle Driving
Amateur Single Pleasure Driving, Level 1
Amateur Single Pleasure Driving, Level 2
AOTE Single Pleasure Driving
Amateur Country Pleasure Driving, Level 1
Amateur Country Pleasure Driving, Level 2
AOTE Country Pleasure Driving
Amateur Classic Pleasure Driving, Level 1, 2
AOTE Classic Pleasure Driving
Amateur Roadster
AOTE Roadster
Special Needs Driving. Driver may be accompanied by an adult or senior youth (13-18)

Non-AMH klasser som räknas:
Alla Non-AMH halter klasser och alla Performance och driving klasser som är öppna för Non AMH samt likvärdiga klasser med annan benämning för hästar upp till 38”.

Non-AMH Junior Mares
Non-AMH Junior Stallions
Non-AMH Junior Geldings
Non-AMH Senior Mares
Non-AMH Senior Stallions
Non-AMH Senior Geldings

Obstacle Driving
Halter Obstacle
Liberty
Hunter
Jumper
Adult Showmanship
Golden Showmanship
Versatility
Adult Special Needs Showmanship
Single Pleasure Driving - Stallions
Single Pleasure Driving – Mares
Single Pleasure Driving - Geldings
Country Pleasure Driving – Stallions
Country Pleasure Driving – Mares
Country Pleasure Driving – Geldings
Classic Pleasure Driving Geldings
Classic Pleasure Driving Mares
Classic Pleasure Driving Stallions
Roadster