Förklaringar av klasser

För att enklare förstå hur de olika klasserna går till har vi sammanställt förklaringar. Mer detaljerad information om vilka regler som gäller för de olika klasserna finns i AMHAs regelbok (länk). Det finns även en hel del filmer över olika klasser att hitta på Youtube (länk) som du hittar genom att söka på klasserna namn och AMHA.

Halter

Halter är de allra vanligaste klasserna som normalt är uppdelade mellan valacker, ston och hingstar, men även efter ålder och höjd. Hästarna bedöms efter sin exteriör, kvalitet, utseende och rörelser i både skritt och trav. Nedan visas en schematisk bild över hur denna klass går till. Vid uppställning ska hästen stå fint med benen placerade rakt under sig som i en fyrkant. Hästar som står allt för utsträcka kan få nedslag i bedömningen. Du får använda dina händer för att placera hästens hovar/ben korrekt. Hästarna visas normalt klippta men det är tillåtet att delta även med oklippt häst. Hingstar och ston måste även visa sina tänder i denna klass. Under- eller överbett större än en halv “tandtjocklek” är inte tillåtet. För att visa upp din häst på bästa sätt är det tillåtet att använda t.ex. godis som hjälpmedel, men spö får inte användas. Det vanligaste är att man använder en show halter till sin häst. Handlern måste vara propert klädd och om du har långt hår är det viktigt att inte håret täcker din nummerlapp på ryggen. Inga ungdomar under 12 år får visa 2-åriga och äldre hingstar. De hästar som blir första och andra placerade i sin respektive klass går vidare och måste visas i Grand & Reserve Championship. De som blir etta och tvåa i denna Championship klass går vidare till Supreme Champion om denna klass ges.

Hunter och Jumper

För att delta i hoppklasser måste hästen vara minst 3 år gammal. Banskisser ska sättas upp vid sekretariatet minst 2 timmar innan klassen startar och innan första start ska domare tillsammans med den som ritat banan och alla deltagare gå banan. Det ska vara minst 4 hinder varav 6 språng och som mest 8 språng. Handlers ska vara propert klädd och om du har långt hår är det viktigt att det inte täcker ditt nummer på ryggen. Hästen bör ha en fin grimma (inte en showhalter) med passande grimskaft. Kedja får användas, men den får inte placeras på hästens nosrygg eller i munnen. Det är inte tillåtet att ha med sig spö in i ringen. Om hästen vägrar tre gånger, om ekipaget hamnar utanför banan, om man missar att passera start/mål, river konerna för start/mål eller om hästen/handlern ramlar så blir man diskvalificerad.

Hunter

I denna klass bedöms hästen efter stil, uppförande och rörelser. Det är fördelaktigt om hela banan görs i ett jämnt tempo med ett fritt flytande steg i rask trav eller galopp. Samma tempo måste hållas genom hela banan. Hindren ska vara mellan 45 cm och 60 cm höga. Handlers får inte hoppa med hästen. I denna klass ska hindrena efterlikna de som finns i hunting klasser så det kan finnas allt ifrån mur och grind till olika typer av dekorationer som blommor både under och runt hindren.

Avdrag ges om hästen river/snuddar hinder, vägrar, bockar/sparkar, skyggar, viftar mycket på svansen eller om man visar ett hinder för hästen i förväg. Man kan även bli diskvalificerad i denna klass om man passerar start/mål under banans gång, korsar sin egen väg eller om hästen visar tecken på att inte vara sund.

Jumper

Denna klass bedöms helt matematiskt och baseras på antalet fel under banans gång. I denna klass får banan göras i skritt, trav eller galopp. Det är tillåtet att använda benskydd på hästens framben. Banan ska vara attraktiv och varierande, det kan förekomma både trippelbarr och vattenhinder. Under den första omgången ska hinderhöjden vara mellan 45 cm och 80 cm. Samtliga felfria ekipage från första rundan ska delta i omhoppning efter att hindrena höjt mellan 2,6 cm till 15 cm. Hindrena höjs till det återstår en vinnare. Hindrena får maximalt höjas till 110 cm. Tappar man kontrollen över sin häst blir man diskvalificerad.

Nedslag - 4 fel
Vägran - 3 fel
Lägga en volt efter att ha passerat start - 3 fel
Korsa sin egen väg - 3 fel

Showmanship

Showmanship är en väldigt unik men också utmanande klass där endast handlern och dennes förmåga att visa sin häst bedöms. Ideal uppvisningen består av en lugn, säker och prydligt klädd uppvisade ledande en välskött häst som snabbt och effektivt utför aktuellt mönster med exakthet, mjukhet och precision. Hästens exteriör bedöms inte i denna klass. Deltagaren måste bära handskar, hatt, fina byxor och långärmad skjorta/blus eller jacka. Håret bör vara uppsatt. Om du inte använder rätt klädsel blir du diskvalificerad.

Hästen ska vara ordentligt ren, gärna helt klippt. Om hästen inte är helt klippt måste den iallafall vara klippt på insidan av öronen och långa hårstrån under käken och på benen ska klippas. Hästens man och svans ska vara utsläppt, rena och ordentligt borstade. Hästen ska ha en snygg grimma (inte en showhalter) med passande grimskaft, kedja får användas men den får inte vara satt över hästens nos eller i munnen.

Följande poäng kan fås:
10 p för handlerns klädsel
40 p för hästens utseende dvs. hur väl den är borstad och putsad samt dess utrustning
50 p för hur väl handlern visar upp hästen i ringen
För samtliga delar så delas olika delpoäng ut.

Nedan visas de mönster som kan komma på en show (klicka på respektive bild för större format). Det är därför klokt att träna på alla i förväg. Minst 2 timmar innan start ska sekretariatet meddela vilket mönster som gäller för den specifika klassen. Förklaringen av mönstret visar även vilka delar som ska göras i skritt respektive trav samt hur vändningar ska göras. Mönster 1 är det lättaste och 9 det svåraste.

Till höger visas en bild på hur hästen ska ställas upp framför domaren och hur handlern ska byta sida framför hästen beroende på vart domaren står i position. Vid uppställning ska hästen stå med alla benen rakt under sig som i en fyrkant och du får inte använda händerna för att ställa hästens hovar/ben rätt. Du ska alltid vara på vänster sida om hästen och när du ska vända din häst ska det alltid göras åt höger och hästen högra bakben ska vara kvar på samma position. I denna klass handlar det om presentation och utseende, det är därför viktigt att gå in med gott självförtroende i ringen. När du ska flytta hästen i sidled eller rygga, så är det viktigt att du undviker att ta på den.

Detta är en kort information om Showmanship där många detaljer är viktiga.

Banskisser ska sättas upp vid sekretariatet minst 2 timmar innan klassen startar och innan första start ska domare tillsammans med den som ritat banan och alla deltagare gå banan. Hinderbanan ska bestå av minst 5 och max 8 olika hinder.

Dessa klasser bedöms efter den totala prestationen över banan, samarbetet, hur villig hästen är samt hur hindret genomförs. Försök att inte vara längre än 60 sek vid ett hinder. Om din häst inte vill genomföra ett visst hinder så gå till nästa efter att du har försökt. Om du tar onödigt mycket tid på ett hinder får du avdrag. Men var noga med att inte hoppa över ett hinder om du inte blivit tillsagd av domaren, då blir du diskvalificerad.

Du blir även diskvalificerad om du:
- Tar ett hinder åt fel håll eller i fel ordning
- Om du missar att passera startlinjen
- Om du har din häst åt fel håll i side pass
- Ger din häst eller använder godis

För att delta i Halter Obstacle måste hästen vara minst 2 år och för Obstacle Driving måste den vara minst 3 år. Både handler och kusk ska vara propert klädda. Var noga att din nummerlapp är synlig på din rygg eller på baksidan av vagnen.

Halter

Deltagaren går med hästen över en bana med olika typer av hinder. Det kan vara allt från att gå igenom eller ut från olika hinder, vattenmatta, smala passager, bro, specifika mönster som ska genomföras över bommar eller förbi koner, hoppa över hinder eller ground tie. Banan genomförs normalt i skritt, men det kan även finnas olika delar som ska genomföras i trav beroende på hur banskissen ser ut. Om din häst galopperar får du nedslag.

Hästen bör ha en fin grimma (inte en showhalter) med passande grimskaft. Kedja får användas, men den får inte placeras på hästens nosrygg eller i munnen. Det är inte tillåtet att lägga handen på din häst!

Driving

I denna klass kör deltagaren sin häst genom en bana med olika typer av hinder. Det kan vara allt från att backa ut eller genom olika typer av hinder, vattenmatta, smala passager, bro eller olika saker som ska göras över bommar eller förbi koner.

Du måste ha ett spö i vagnen eller i din hand i denna klass och vid enbet ska den räcka fram till hästens bog. Har du inget spö kan du bli diskvalificerad. Det är inte tillåtet att ha benskydd eller öronproppar på din häst. Du måste ha skygglappar och over/side check och det är tillåtet att använda martingal om du vill. Vilka bett som är tillåtna finns beskrivet i AMHAs regelbok.

Liberty

Liberty ska demonstrera den naturliga skönheten av den Amerikanska miniatyrhästen i rörelse fritt. Denna klass är öppen för hästar som är 1 år och äldre. Till att börja med behöver du välja ut en låt som passar till din hästs rörelser som kommer att spelas i ringen. Du kan behöva ta med dig låten på USB eller CD, men oftast går det bra att den finns tillgänglig via Spotify. Hör med arrangören vad som gäller för den specifika showen.

Du får vara i ringen själv med din häst eller ha en medhjälpare med dig, denne är bara där för att hjälpa dig att hålla din häst i rörelse och får inte röra vid hästen. Både handler och medhjälpare ska vara propert klädda. Nummerlappen ska sitta på handlers rygg, har du långt hår så se till att det inte täcker din nummerlapp.

När du går in i ringen ska du gå in till mitten och förbereder dig för att ta av hästens grimma. Samtidigt som grimman tas av ska musiken starta och den spelas i 1,5 min. Tanken är att din häst ska visa både trav och galopp i båda varven. Domaren gillar att se en häst som har roligt och visar stora, flexibla rörelser. Försök att använda hela ringen. Det är tillåtet att använda hjälpmedel som t.ex. spö, men hästen får inte röras med spöet eller din hand under tiden som musiken är igång. När musiken stannar har du 1,5 min på dig att sätta på hästen grimman igen, återigen får inte medhjälparen röra vid hästen. När du har din häst i grimma ska du lämna ringen.

Hästen bedöms bland annat efter stil, elegans, rörlighet, dess gångarter, hållning, hästens glädje, hur väl musiken passar till hästen och hur lätt hästen fångas in.

Om du rör vid hästen i ringen samtidigt som musiken spelas eller om din medhjälpare tar på hästen när musiken stannat, blir du diskvalificerad. Om hästen inte fångas inom den utsatta tiden eller om någon utanför ringen tar på hästen så får du nedslag på bedömningen.

Pleasure driving klasser

Alla körhästar ska vara i god kondition och de måste vara minst 3 år gamla för att deltaga i Pleasure Driving klasser. En häst får endast starta i en Pleasure Driving kategori under en och samma tävling, dvs antingen Classic Pleasure, Country Pleasure eller Single Pleasure. Hästarna ska komma in i ringen i samlad trav i vänster varv och visas i skritt, kort trav (pleasure trot), ökad trav (working trot) samt kunna rygga. Hästen ska ge intrycket  att vara väldigt trevlig att köra. Ekipagen ska hålla sig på spåret med lagom avstånd för framförvarande häst. Omkörning är tillåtet men du ska återgå till spåret så snart som möjligt, men utan att störa bakomvarande häst. Domaren har rätt att neka ekipage från att tävla om denne anser att vagnen, utrustningen eller hästen är osäker.

Det är tillåtet att prata med din häst, smacka, proa m.m. med dämpad röst, ju mindre som sägs i ringen desto bättre. Spö måste finnas i vagnen eller i kuskens hand under hela klassen. I enbet måste spöet kunna nå hästens bog. Har du inget spö kan du bli diskvalificerad. Alla kuskar ska i första hand tänka på säkerheten. I dessa klasser är det optimalt med hatt och handskar. Du får använda hjälm istället för hatt. Män kan bära slips och kvinnor klänning.

Nummerlappen ska bäras på kuskens rygg eller på baksidan av vagnen. Det rekommenderas även att ha nummer på sidan av vagnen. Benskydd, lindor eller öronproppar får inte användas. Hästarna ska visas i en lättare typ av sele, träns med bett, käkrem, nosgrimma skygglappar, svanskappa samt med over check eller side check. Det är tillåtet att använda martingal och separat check bett. Vilka bett som är tillåtna finns i AMHAs regelbok.

När hästarna ställer upp på medellinjen är det tillåtet med en medhjälpare i ringen. Medhjälparen ska vara propert klädd och denne får inte prata med kusken när de är i ringen. I youth klasser är det obligatoriskt med en medhjälpare som ska vara över 19 år. Endast en medhjälpare per häst är tillåtet och den ska stå minst 2 steg från hästens huvud när domaren bedömer hästen. Detta gäller även övrig tid utom om kusken behöver hjälp med att kontrollera hästen.

De ekipage som blir första och andra placerade i sin respektive klass går vidare och måste starta i Grand & Reserve Championship.

Classic Pleasure

En Classic Pleasure häst ska visas med lätt kontakt i tömmen. Den ska vara mjukt samlad och ha ca 50 % av kroppsvikten på bakdelen. Idealet är att huvudet bärs lågt, hästen är på bettet och nosryggen lodrät mot marken. Steget ska vara långt och vägvinnande. Hästen ska vara på bettet, med nacken högre än manken men med ögat lägre än manken. Hästen ska visa flytande steg med minimalt lyft av framknä och has. Hästen ska köras i en vagn med korg för kuskens fötter, alltså ingen sulky.

Country Pleasure

En Country Pleasure häst ska visas med kontakt i tömmen. Den ska vara medium samlad och ha 60 % av kroppsvikten på bakdelen. Idealet är att hästen går med ett stadigt stöd på bettet hela tiden. Steget ska vara lätt och ledigt med god aktivitet i framknä och has, men utan extrema rörelser. Hästen ska vara på bettet med nacken som högsta punkt och med en för hästens exteriör ändamålsenlig form. Hästen ska köras i en vagn med korg för kuskens fötter, alltså ingen sulky.

Single Pleasure

En Single Pleasure häst ska visas med kontakt i tömmen. Den ska vara mycket samlad och ha 70 % av kroppsvikten på bakdelen. Idealet är att hästen går med ett stadigt stöd på bettet hela tiden. Hästen ska vara animerad med stor utstrålning och på tömmen visa ett ”överdådigt” steg med stor rörlighet. Huvud och hals ska bäras högt med nacken som högsta punkt och med en för hästens exteriör ändamålsenlig form. Hästen ska köras i en vagn med korg för kuskens fötter, alltså ingen sulky. Detta är en kort information om Pleasure Driving klasser där många detaljer är viktiga. Mer information om vilka regler som gäller för Pleasure Driving klasser finns i AMHAs Rulebook.

Versatility

Versatility som betyder mångsidighet, är en klass där hästen först visas körd, sen spänns den ifrån och selas av och ställs upp och bedöms som i en halter klass. Efter det ska hästen hoppa en hunterbana på 3 hinder. Här (länk) är en film från en Versatilityklass.