Covid -19

Vi följer självklart utvecklingen av spridningen av coronaviruset, och uppmanar alla att följde de uppmaningar och råd som kommer från myndigheterna. Med tanke på det allvarliga läge som råder just nu och de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och regeringen har styrelsen beslutat att:

  • Sportkörningsträningarna är inställda på alla platser, dvs. i regionerna syd, mitt och nord
  • Tävlingen i Gånarp i maj är inställd
  • Årsmötet flyttas fram till den 9/5 preliminärt

Styrelsen följer såklart utvecklingen inför årsmötet och om samma läge skulle råda i maj kommer möjlighet till någon form av telefonmöte att undersökas.