Marknadsföring av Amerikanska Miniatyrhästar

SMHF arbetar ständigt med marknadsföring av amerikanska miniatyrhästar i Sverige. Det görs bland annat genom skriftlig information, utställningar, uppvisningar, träningar, internet/social media.

§1 Föreningens ändamål

Föreningens är en rasförening för den Amerikanska miniatyrhästen som verkar under Svenska Hästavelsförbundet vilken är vår avelsorganisation. Föreningen följer moderföreningen AMHA’s kriterier och rasstandard. Föreningen är ideell med målsättning att värna om hästar av rasen Amerikansk miniatyrhäst. Föreningen ska verka för ökad kännedom om rasen och dess användning, samt arbeta för ett seriöst avelsarbete med rastypiska hästar. Utbilda ägare, medlemmar, och andra intresserade parter, och att organisera hästutställningar samt andra aktiviteter i enlighet med regelverk av AMHA/AMHR, SH och SMHF samt i enlighet med Svensk lag.”

Föreningen och enskilda medlemmar, kan bli tillfrågade för enklare eller mer avancerade uppvisningar på (större) evenemang. De kan handla om tävlingar/utställningar hos andra hästraser, om uppvisning på en marknad och även större evenemang som Sweden International Horse show, Falsterbo, Elmia etc..

Ibland kan det uppstå frågan om vem vill, eller vem får vara med.

När en enskild medlem får frågan och vill antar uppdraget personligt, då hamnar ansvaret och utförande hos den enskilda medlem och är därmed utanför föreningens regi och ansvar.

När föreningen /styrelsen får frågan för att visa upp rasen är det styrelsen som tar beslut om vem som ska tillfrågas att vara med och vilken hästar som kan tänkas visas upp.

Avgörande är då:

  • Medlem: man ska vara medlem i SMHF för att kunna representera föreningen.
  • Representativiteten: vi är en förening som har syfte att marknadsföra Amerikanska Miniatyrhästar. Endast rastypiska miniatyrhästar får vara med (kolla rasbeskrivningen i AMHA).
  • Man ska kunna visa miniatyrhästar enligt Amerikanska stambokens regler, när det gäller uppvisning av typiska grenar för Amerikanska miniatyrhästar t.ex. exteriör, driving, performance.
  • Hästen som är tänkt att vara med ska vara trygg med att uppvisas på evenemang, transporteras, vara med andra hästar.
  • Den som visar upp behöver ha grundkännedom om rasen AMHA, föreningen och Amerikanska stamboken för att kunna svara på frågor under ett evenemang/uppvisning.
  • Geografi: Vem som bor närmast och vem som eventuellt är beredd att resa långt.

Företräde går till dem som:

– är beredda att helklippa sina hästar, även på vintern, för att kunna marknadsföra hästarna på bästa sätt. Det innebär alltså också klippning av ben och huvud/öronen. Hästen ska ha en nätt och elegant utseende.

– är redan aktiv i SMHF på annat sätt (till exempel anordnar utställningar, träningar, tävlingar, är aktiv som funktionär inom föreningen eller hjälper till i föreningen på annat sätt som gynnar SMHF). Med andra ord, dem som redan lägger deras fritid på föreningen ”förtjänar” i första hand att bli tillfrågat.

De här reglerna är beslutade av styrelsen på uppdrag av Årsmötet 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *