Nya vaccinationbestämmelser

Regler och rekommendationer angående vaccination mot hästinfluensa från 1 juni 2019:

Grundvaccination

Ny regel – i samband med grundvaccination ska den andra vaccinationen (B-vaccination) göras inom 21-56 dagar, mot tidigare 21-92 dagar, och den tredje vaccinationen (C-vaccination) ske inom 90–180 dagar efter B-vaccinationen, mot tidigare 365 dagar.

Den nya regeln omfattar alla hästar som påbörjar en grundvaccination som föl och unghästar, eller hästar som inte vaccinerats på över ett år och måste börja om med grundvaccination. Hästar som har den hittills gällande grundvaccination kan fortsätta tävla som tidigare.

Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av
21–56 dagar mellan A och B. Åtta dagar efter B-vaccinationen är hästen startberättigad. Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar. Åtta dagar efter C-vaccinationen är hästen fortsatt startberättigad. Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

I det fall mer än 365 dagar gått mellan B-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Om R-vaccination utförs inom 21 dagar upphävs startförbudet. Överskrids även denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras med en A-vaccination.

1:a revaccination rekommenderas efter 6 månader för hästar under 4 års ålder, för aktivt tävlande hästar samt vid influensautbrott.

Revaccination

Ny rekommendation – revaccination var sjätte månad.
Minsta intervallet för revaccination är som tidigare en gång per år, men en stark rekommendation är att revaccinera var sjätte månad. Detta gäller förutom enligt ovan – även hästar som förflyttas ofta, inte bara för tävling utan även träning, sambeten eller annan aktivitet.