Årets Youth
Saga Liljeroth 0700907788

Felicia Sjöstedt 0706737494

ungdom@miniatyrhast.se

Årets Youth

SMHF Årets Youth vandringspris

Regler för Årets Miniatyrhäst. Föreningen delar ut priser till utmärkelsen "Årets Youth" för föregående år.

En Top 10-lista sammanställs. Vinnaren får ett pris och diplom.

2:a – 9:e plats tilldelas diplom.

10:a alla övriga placerade som får ett diplom placerade som 10:a.

Resultat räknas endast på av SMHF arrangerade Show/tävling under året.


Klasser som räknas:

Alla klasser som i proposition benämns Youth klass även klasser som delas upp mellan Youth och open om detta framgår av propositionen.


Endast handlern räknas oberoende av häst/hästar. Youth ska vara medlem i SMHF under samtliga starter. Youth ska vara bosatt i Sverige.


Poäng delas ut enligt följande:

Antal starter/Placering

1a

2a

3a

4a

5a

6a

1st

1


2st

2

1

3st

3

2

1
4st

4

3

2

15st

5

4

3

2

1


6st

6

5

4

3

2

1

Om antalet starter överstiger 10= poäng x 1,5


Om man får en delad vinnare räknas på antalet 1: a placeringar för att skilja dem åt. Skulle antalet 1:a placeringar vara lika räknar man 2:a placeringar osv. Övriga pristagare delar på priset och nästa pris räknas upp med antalet som delar på placering minus 1. (Om det blir tre 2: a pristagare blir det inga 3:e och 4:e pristagare utan nästa är 5:e plats.)