Årets miniatyrhäst

Årets miniatyrhäst

 

2018 års miniatyrhästar kommer snart!

 

 

 

 

 

 

SMHF Årets Miniatyrhäst vandringspris

 

Regler för Årets miniatyrhäst.

Föreningen delar ut priser till utmärkelsen "Årets Miniatyrhäst" för föregående år. De olika kategorierna är:

Årets Miniatyrhäst AMHA Halter

Årets Miniatyrhäst AMHA SH Häst

Årets Miniatyrhäst AMHA Performance

Årets Miniatyrhäst AMHA SvRF tävlande

Årets Miniatyrhäst AMHA Driving

Årets Miniatyrhäst Non AMHA

Årets Miniatyrhäst AMHA Valack

 

 

För varje kategori sammanställs en Top 10. Vinnaren får ett stort vandringspris och ett pris att behålla själv.

2:a – 10:e plats tilldelas diplom.

 

För att ha chansen att bli Årets miniatyrhäst krävs att:

  • Hästen ägs av medlem i SMHF under samtliga starter som räknas
  • Ägaren är bosatt i Sverige
  • Hästen ska delta vid minst 1 tillfälle på en SMHF show/tävling under året (Årets Miniatyrhäst SH Häst undantaget).

 

Show/tävling arrangerade av SMHF och likvärdiga evenemang arrangerade av utländska Miniatyrhästföreningar/ klubbar räknas. Resultat från SMHF-arrangemang räknas per automatik, för övriga är ägaren själv ansvarig för att signerad resultatlista eller länk till officiell resultatlista inkommer till info@miniatyrhast.se senast 31/12.

 

Poäng delas ut enligt följande:

Antal starter/Placering

1a

2a

3a

4a

5a

6a

1 st

1

 

 

 

 

 

2 st

2

1

 

 

 

 

3 st

3

2

1

 

 

 

4 st

4

3

2

1

 

 

5 st

5

4

3

2

1

 

6 st

6

5

4

3

2

1

Om antalet starter överstiger 10= poäng x 1,5

Grand Championship:

Grand Champion: 2p

Reserve Grand Champion: 1p

Supreme Championship:

Supreme Champion: 4p

Reserve Supreme Champion: 3p

 

 

Om man får en delad vinnare räknas på antalet 1: a placeringar för att skilja dem åt. Skulle antalet 1:a placeringar vara lika räknar man 2:a placeringar osv. Övriga pristagare delar på priset och nästa pris räknas upp med antalet som delar på placering minus 1. (Om det blir tre 2: a pristagare blir det inga 3:e och 4:e pristagare utan nästa är 5:e plats.)

 

 

American Miniature Horses - Halter

Till detta pris kan endast AMHA registrerade och tidigare AMHA registrerade hästar delta upp till 38”.

De klasser som räknas är alla halter klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga halterklasser med andra benämningar.

 

 

American Miniature Horses - Performance

Till detta pris kan endast AMHA registrerade och tidigare AMHA registrerade hästar delta, upp till 38”.

De klasser som räknas är alla performance klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga performance klasser med annan benämning.

American Miniature Horses - Driving

Till detta pris kan endast AMHA registrerade och tidigare AMHA registrerade hästar delta, upp till 38”.

De klasser som räknas är alla driving klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga driving klasser med annan benämning.

 

 

Årets Miniatyrhäst AMHA Halter Valack

Till detta pris kan endast AMHA registrerade och tidigare AMHA registrerade hästar delta, upp till 38”.

De klasser som räknas är alla halter klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga halter klasser för valacker med annan benämning.

 

 

Årets Miniatyrhäst – SH häst

Till denna kategori kan endast renrasig AMHA häst registrerad hos SH (Svenska Hästavelsförbundet) med raskod 48 delta. Resultat som räknas är samtliga resultat från avelsvärderingar, sommarpremieringar och utställningar godkända av SH.

 

Poängberäkning:

Klass I – 38-50 poäng exteriört ger, 4 poäng

Klass II – 35-37 poäng exteriört ger, 3 poäng

Klass III – 30-34 poäng exteriört ger, 1 poäng

Diplomsto 6 poäng

Avelsvärdering Hingst med minst G, 10 poäng

Avelspremiering Sto med minst G, 8 poäng

BIS, 6 poäng

Res BIS, 4 poäng

 

Vid lika poäng ska den häst som fått högst antal poäng vid minst antal utställning/premiering/avelsvärdering vinna om det ändå inte går att särskilja ska hänsyn tas till rangering/placering på utställningsklass. De utställningar som räknas är alla avelsvärderingsgrundande utställningar godkända av SH samt premieringar och avelsvärderingar godkända av SH. Poäng kan endast räknas en gång per utställning/premiering/avelsvärdering. Bedömningsprotokoll ska skickas in till SMHF info@miniatyrhast.se senast den 31 december.

 

 

Årets Miniatyrhäst AMH SvRF tävlande**

Till detta pris kan endast AMHA registrerade och tidigare AMHA registrerade hästar delta, upp till 38”.

Pris till Bästa SvRF-tävlande häst delas ut om minst 3 AMHA-registrerade hästar startar under säsongen.

 

 

Årets miniatyrhäst Non AMHA

Till detta pris kan endast andra miniatyrhästraser och partbreed hästar med max 75% AMHA tävla.

De klasser som räknas är alla Non-AMH halter klasser, open halter klasser öppna för alla raser, samt alla Performance och driving klasser som är öppna för Non-AMH.

 

Bilaga och förklaring till vilka klasser som ingår under respektive kategori.

 

Svenska och utländska meriter enligt nedanstående klasslista samt motsvarande klasser.

 

*Halterklasser som räknas:

Alla halter klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser* samt likvärdiga klasser med annan benämning och klasser för hästar upp till 38”.

 

Class for stallions, all ages and heights

Class for mares, all ages and heights

Class for geldings, all ages and heights

Grand and Reserve Champion Miniature at Halter

Weanling Mares & Stallions - 30” & Under

Yearling Mares & Stallions - 28” & Under

Yearling Mares & Stallions - Over 28” to 30”

Yearling Mares & Stallions - Over 30” to 32”

Two-year-old Mares & Stallions - 29” & Under

Two-year-old Mares & Stallions - Over 29” up to & Including 31”

Two-year-old Mares & Stallions - Over 31” to 33”

Weanling Geldings - 30” & Under

Yearling Geldings - 32” & Under

Two-year-old Geldings - 33” & Under

Senior Mares & Stallions - 28” & Under

Senior Mares & Stallions - Over 28” up to & Including 30”

Senior Mares & Stallions - Over 30” up to & Including 32”

Senior Mares & Stallions - Over 32” up to & Including 34”

Senior Geldings - 30” & Under

Senior Geldings - Over 30” up to & Including 32”

Senior Geldings - Over 32” up to & Including 34”

AOTE Exhibiting Junior Mare, Level 1

AOTE Exhibiting Junior Mare, Level 2

AOTE Exhibiting Senior Mare, Level 1

AOTE Exhibiting Senior Mare, Level 2

AOTE Exhibiting Junior Stallion, Level 1

AOTE Exhibiting Junior Stallion, Level 2

AOTE Exhibiting Senior Stallion, Level 1

AOTE Exhibiting Senior Stallion, Level 2

AOTE Exhibiting Junior Gelding, Level 1

AOTE Exhibiting Junior Gelding, Level 2

AOTE Exhibiting Senior Gelding, Level 1

AOTE Exhibiting Senior Gelding, Level 2

Amateur Junior Mares, 30” & Under, Level 1

Amateur Junior Mares Over 30-33”, Level 1

Amateur Junior Mares 30” & Under, Level 2

Amateur Junior Mares Over 30-33”, Level 2

Amateur Senior Mares, 30” & Under, Level 1

Amateur Senior Mares Over 30-34”, Level 1

Amateur Senior Mares 30” & Under, Level 2

Amateur Senior Mares Over 30-34”, Level 2

Amateur Junior Stallion 30” & Under, Level 1

Amateur Junior Stallion Over 30-33”, Level 1

Amateur Junior Stallions 30” & Under, Level 2

Amateur Junior Stallions Over 30-33”, Level 2

Amateur Senior Stallion 30” & Under, Level 1

Amateur Senior Stallion Over 30-34”, Level 1

Amateur Senior Stallions 30” & Under, Level 2

Amateur Senior Stallions Over 30-34”, Level 2

Amateur Junior Geldings, Level 1

Amateur Junior Geldings, Level 2

Amateur Senior Gelding 30” & Under, Level 1

Amateur Senior Gelding Over 30-34”, Level 1

Amateur Senior Geldings 30” & Under, Level 2

Amateur Senior Geldings Over 30-34”, Level 2

Adult Special Needs Showing Mare or Gelding

 

Performanceklasser som räknas:

Alla performance klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga klasser med annan benämning och klasser för hästar upp till 38”.

Obstacle driving

Halter Obstacle

Liberty

Hunter

Jumper

Adult Showmanship

Golden Showmanship

Versatility

Amateur Halter Obstacle

Amateur Obstacle Driving

Amateur Hunter

Amateur Jumper

Amateur Versatility

Amateur Showmanship

Adult Special Needs Showmanship

 

 

Drivingklasser som räknas:

Alla driving klasser som är poängrundande enligt AMHA Rule Book, även endagars klasser samt likvärdiga klasser med annan benämning och klasser för hästar upp till 38”.

Open Single Pleasure Driving - 32” & Under (two-wheeled cart with basket)

Open Single Pleasure Driving - Over 32” up to & Including 34” (two-wheeled cart with basket)

Open Country Pleasure Driving - 32” & Under

Open Country Pleasure Driving - Over 32” up to & Including 34”

Ladies Country Pleasure Driving

Gentlemen’s Country Pleasure Driving

Ladies Single Pleasure Driving

Gentlemen’s Single Pleasure Driving

Single Pleasure Driving - Stallions

Single Pleasure Driving – Mares

Single Pleasure Driving - Geldings

Country Pleasure Driving – Stallions

Country Pleasure Driving – Mares

Country Pleasure Driving – Geldings

3-Year-Old Open Country Pleasure Driving

4-Year-Old Open Country Pleasure Driving

3-Year-Old Open Single Pleasure Driving

4-Year-Old Open Single Pleasure Driving

3-Year-Old Open Classic Pleasure Driving

4-Year-Old Open Classic Pleasure Driving

Open Classic Pleasure Driving - Under 32”

Open Classic Pleasure Driving - 32-34”

Classic Pleasure Driving Geldings

Classic Pleasure Driving Mares

Classic Pleasure Driving Stallions

Ladies Classic Pleasure Driving

Gentlemen’s Classic Pleasure Driving

Open Roadster

Ladies Roadster

Gentlemen’s Roadster

Single Fine Harness Viceroy

Open Multiple - Hitch-Draft Harness - Pairs or Tandem

Open Multiple - Hitch-Draft Harness - Three (3) or More

Open Multiple - Hitch-Light Harness - Pairs or Tandem

Open Multiple - Hitch-Light Harness - Three (3) or More

Antique Vehicle Driving

Amateur Single Pleasure Driving, Level 1

Amateur Single Pleasure Driving, Level 2

AOTE Single Pleasure Driving

Amateur Country Pleasure Driving, Level 1

Amateur Country Pleasure Driving, Level 2

AOTE Country Pleasure Driving

Amateur Classic Pleasure Driving, Level 1, 2

AOTE Classic Pleasure Driving

Amateur Roadster

AOTE Roadster

Special Needs Driving. Driver may be accompanied by an adult or senior youth (13-18)

 

Årets Miniatyrhäst AMHA Halter Valack

Halterklasser som räknas

Weanling Geldings - 30” & Under

Yearling Geldings - 32” & Under

Two-year-old Geldings - 33” & Under

Senior Geldings - 30” & Under

Senior Geldings - Over 30” up to & Including 32”

Senior Geldings - Over 32” up to & Including 34”

AOTE Exhibiting Junior Gelding, Level 1

AOTE Exhibiting Junior Gelding, Level 2

AOTE Exhibiting Senior Gelding, Level 1

AOTE Exhibiting Senior Gelding, Level 2

Amateur Junior Geldings, Level 1

Amateur Junior Geldings, Level 2

 

Amateur Senior Gelding 30” & Under, Level 1

Amateur Senior Gelding Over 30-34”, Level 1

Amateur Senior Geldings 30” & Under, Level 2

Amateur Senior Geldings Over 30-34”, Level 2

Amateur Stock Gelding

Youth Special Needs 18 & Under Exhibiting Mare or Gelding

Adult Special Needs Showing Mare or Gelding

samt likvärdiga klasser med annan benämning för hästar upp till 38”

 

Non-AMH klasser som räknas:

Alla Non-AMH halter klasser och alla Performance och driving klasser som är öppna för Non AMH samt likvärdiga klasser med annan benämning för hästar upp till 38”.

Non-AMH Junior Mares

Non-AMH Junior Stallions

Non-AMH Junior Geldings

Non-AMH Senior Mares

Non-AMH Senior Stallions

Non-AMH Senior Geldings

 

Obstacle Driving

Halter Obstacle

Liberty

Hunter

Jumper

Adult Showmanship

Golden Showmanship

Versatility

Adult Special Needs Showmanship

Single Pleasure Driving - Stallions

Single Pleasure Driving – Mares

Single Pleasure Driving - Geldings

Country Pleasure Driving – Stallions

Country Pleasure Driving – Mares

Country Pleasure Driving – Geldings

Classic Pleasure Driving Geldings

Classic Pleasure Driving Mares

Classic Pleasure Driving Stallions

Roadster