åretsminiatyr2

Årets miniatyrhäst

 

 

2015

Årets miniatyrhäst Halter 2015

1. La Vista top of the Mark

2. Arions Destiny Gold Charm

3. Longbridge Simply Daisy

4. Grasscorners Lucky Charm

5. JL Starlight Black Beauty

6. Grasscorners Flashdance

7. Mccs Weavers Dancer

8. Highlight The Royal Affair

9. MJ Delicate Blue Moon Winsemall

10. Marystowns Echo Royale

 

Årets miniatyrhäst Performance 2015

1. Marystowns Echo Royale

2. Highlight The Royal Affair

3. MJ Delicate Blue Moon Winsemall

4. Samis Two Timer Regulaire

5. Lymricks Pure Platinum

6. 2 B Patsy Cline

7. Lotsafuns Truly Flamboyant

8. La Vista top of the Mark

9. Longbridge Simply Daisy

10. Lumbertowns Frosted Fantasy

 

Årets miniatyrhäst Driving 2015

1. 2 B Patsy Cline

2. Lotsafuns Truly Flamboyant

3. Lymricks Pure Platinum

4. Samis Two Timer Regulaire

5. Lumbertowns Frosted Fantasy

6. JL Starlight Black Beauty

 

Årets miniatyrhäst SH 2015

1. 2 B Patsy Cline

2. MJ Delicate Blue Moon Winsemall

3. Lymricks Pure Platinum

4. Lotsafuns Truly Flamboyant

5. JL Starlight Black Beauty

 

Årets miniatyrhäst NON-AMH 2015

1. KeWas Zinfandel

 

 

 

 

NYA REGLER FÖR 2015 ÅRS UTMÄRKELSER!