ReglerRegler vid våra aktiviteter


  • Undantag för SMHF non-approved shows och aktiviteter

Word-dokumet

PDF  • AMHA Rule Book

Här hittar du hela AMHAs Official Rule Book 2018 som vi följer oss av vid våra shower.

För att göra det enklare att förstå de olika klasserna har vi översatt vissa regler till Svenska.

CL - 060 OBSTACLE CLASSES HALTER/DRIVING

CL - 050 MULTIPLE HITCHES


Hjälp med tolkning av AMHAs regelbok!

Vi erbjuder våra medlemmar hjälp med tolkning av AMHAs regelbok via en grupp på Facebook. Kontakta Eva på Eva@rubin.se för inbjudan till gruppen.Vaccinationsbestämmelser (gäller fr.om. maj 2014)

För att få deltaga på våra aktiviteter måste hästen vara vaccinerad mot hästinfluensa. OBSERVERA att detta ej gäller hästar yngre än 6mån.

Vaccinationsintervall

1.1 Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21-92 dagar. Därefter är hästens startberättigad.

1.2 Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

1.3 För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.


2. Vaccinationsintyg

2.1 Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, helst hästpass, eller vidimerad kopia ska medföras och visas upp före start.


3. Överskridande av vaccinationsdag

3.1 I det fall längre tid än 92 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination.

3.2 I det fall kortare tid än 21 dagar gått räknas de som en ny A-vaccination.

3.3 I det fall mer än 365 dagar gått mellan B-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Hästen behöver dock inte börja om med A-vaccination om R-vaccination görs inom 21 dagar.

Överskrids denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras och börja med en A-vaccination.

AMHA REGLER FÖR SHOW


Mer information om samtliga regler som gäller finns i AMHAs Rulebook.


AMHA Registrering

Alla AMHA registrerade hästar måste ha giltig registrering som visar alla detaljer som hästens namn, registreringsnummer, färg och uppfödare etc. På baksidan av registreringsbeviset finns information om ägarbyte till ny ägare. När du anmäler till en show ska en färgkopia på både fram och baksidan alltid inkluderas och du ska även ta med dig denna till showen.


Det finns två typer av AMHA registreringsbevis.

- Temporära registreringsbevis är precis som det låter temporära och har ett utgångsdatum. Du kan fortfarande deltaga på show t.om. 6 månader efter utgångsdatum, men därefter kan du inte längre deltaga med detta registreringsbevis. Temporära registreringsbevis är giltiga tills dess att hästen har fyllt 3 år och därefter måste du ansöka om permanent registreringsbevis. Om du inte gör detta inom 6 mån så kommer registreringen att bli återkallad (Revoked) som medför att de inte längre är giltiga och du måste betala en extra avgift för att få tillbaka ett giltigt registreringsbevis.

- Permanent registreringsbevis är permanent och slutgiltig, du måste däremot skicka in denna för uppdatering om du t.ex. gör ett ägarbyte eller om du har en hingst som kastrerats.


Om du behöver uppdatera din registrering så var ute i tillräckligt god tid så du hinner få tillbaka registreringsbeviset i original för att kunna uppvisa vid mätning eller i sekretariatet. Om du är sent ute kan du ansöka om att få undantag och då gäller det att du har ett “Showletter” som ska vara signerat av AMHA som du kan uppvisa.


Valack

Om din häst är kastrerad måste det finnas uppdaterat på registreringsbeviset för att överhuvudtaget få delta i någon AMHA klass.


AMHA Certificate of Veterinary Inspection of Stallion

Alla hingstar som är 3 år eller äldre måste ha en “Certificate of Veterinary Inspection of Stallion”. Det är endast AMHAs blankett som är giltig och den måste vara ifylld korrekt samt signerad av veterinär. Utan denna blankett får du inte visa hingstar som är 3 år eller äldre på AMHA godkända shower.


Vaccinationsbestämmelser

För att få deltaga på av SMHF arrangerad AMHA show måste hästen vara vaccineras mot hästinfluensa. Mer information finns på föreningens hemsida. Saknar din häst giltig vaccination får den inte starta!


Mätning

Alla hästar ska mätas innan de får starta. För att kunna identifiera hästen vid mätning måste du ha med dig AMHA registreringsbeviset i original eller i färgkopia som visar både fram- och baksida.

AMHAs höjdgränser

Föl får inte överskrida 30 inch

Åringar får inte överskrida 32 inch

2 åringar får inte överskrida 33 inch

3 åringar eller äldre får inte överskrida 34 inch


YOUTH klasser

Fram till och med det år du fyller 18 får du deltaga i Youth klasser. Dessa är normalt uppdelade i två olika ålderskategorier. För att få deltaga i Youth klasser behöver du ett AMHA Youth kort som du skaffar genom AMHA. Detta kort betalar du endast för en gång och det räcker under alla år till och med när du fyller 18 år. Youth får inte deltaga i Amateur klasser, men får starta i Open klasser som inte är åldersbestämd. Som youth behöver du inte vara ägare eller leasingtagare till hästen, men för att få tillgodoräkna dig poäng i AMHAs system så måste du vara registrerad ägare eller leasingtagare. För mer information om vilka regler som gäller för youth klasser, se AMHAs regelbok.


AMATEUR klasser

Om du ska tävla i amatör klasser är det flera saker du måste ta hänsyn till. Du får starta i amatörklass om du är över 18 år, är du yngre måste du starta i Youth. Hästen som du ska tävla tillsammans med i amatör måste vara registrerad i ditt namn, du kan självklart leasa en häst men då måste leasingtagare och ägare fylla i ett leasingavtal för show och skicka in till AMHA. Detta avtal är giltigt som högst i 12 mån. För att räknas som amatör får du inte ha tagit emot ersättning för att visa häst på show, träning, utbildning av häst/handler, seminarier, clinics. För att få deltaga i dessa klasser behöver du även ha ett amatör kort som visar vilken om du är inom nivå 1 eller nivå 2 i halter och performance. Detta kort får du genom att ansöka hos AMHA och det är giltigt fram till 31 december för det aktuella tävlingsåret. För nästkommande år måste du därmed ansöka på nytt. Bryter du mot amatörreglerna blir du avstäng i 12 månader eller längre. För mer information om vilka regler som gäller för amatör klasser, se AMHAs regelbok.


AOTE klasser

AOTE står för A = Amateur (amatör), O = Owned (ägare), T = Trained (tränas av) och E = Exhibited (visas av).


En AOTE häst får endast skötas, tränas och visas av en AOTE eller en familjemedlem som inte är professionell. Du måste vara registrerad ägare till hästen senast den 1 januari för det innevarande tävlingsåret, annars får du inte starta i dessa klasser förrän året därpå. Om du har en professionell tränare i din familj eller i samma stall får du inte heller starta i AOTE. Allt som har att göra med skötseln av hästen måste göras av AOTEn själv med undantag för hovslagare, veterinär och tandläkare. All träning men även grooming, klippning, badning, borstning m.m. måste göras av AOTEn själv. Vem som helst får dock både hålla och klappa på din häst. En AOTE häst får även transporteras av någon annan.


Om hästen är delägd med någon utanför familjen får hästen inte visas, skötas eller tränas av den andra delägaren så länge som hästen visas i AOTE. Om en AOTE har flera hästar i en Champion klass kan en annan amatör med samma status (level 1 eller level 2) få visa hästen i finalen. Vid försäljning eller om din häst inte längre ska visas i AOTE ska du alltid fylla i blanketten “AOTE Opt-out form” innan hästen får visas av någon annan. Alla regler som gäller för AOTE klasser finns i AMHAs regelbok.OPEN klasser är öppna för samtliga deltagare dvs. youth, amatör samt professionella.Användbara länkar

AMHAs hemsida (http://www.amha.org/)

Certificate of Veterinary Inspection of stallion (http://www.amha.org/docs/default-source/pdf-files-from-original-website/vetstallion02CF8244B52048.pdf)

Amateur Card Application/Renewal (http://www.amha.org/docs/default-source/pdf-files-from-original-website/amateurcard-application.pdf)

AMHya Youth card (http://www.amha.org/docs/default-source/AMHA-Forms/Youth-Membership-Application/youthapp.pdf?sfvrsn=0)

AOTE Opt-out Form (http://www.amha.org/docs/default-source/pdf-files-from-original-website/aote-opt-out516E45B8E98A.pdf)

Leasing avtal (http://www.amha.org/pdf/reg/LeaseAuthorization.pdf)