Regler & förklaringar

Regler vid våra aktiviteter

 

  • Undantag för SMHF non-approved shows och aktiviteter

 

 

  • AMHA Rule Book

Här hittar du hela AMHAs Official Rule Book 2018 som vi följer oss av vid våra shower.

För att göra det enklare att förstå de olika klasserna har vi översatt vissa regler till Svenska.

CL - 060 OBSTACLE CLASSES HALTER/DRIVING

CL - 050 MULTIPLE HITCHES

 

Hjälp med tolkning av AMHAs regelbok!

Vi erbjuder våra medlemmar hjälp med tolkning av AMHAs regelbok via en grupp på Facebook. Kontakta Eva på Eva@rubin.se för inbjudan till gruppen.

 

 

Vaccinationsbestämmelser (gäller fr.om. maj 2014)

För att få deltaga på våra aktiviteter måste hästen vara vaccinerad mot hästinfluensa. OBSERVERA att detta ej gäller hästar yngre än 6mån.

Vaccinationsintervall

1.1 Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21-92 dagar. Därefter är hästens startberättigad.

1.2 Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

1.3 För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.

 

2. Vaccinationsintyg

2.1 Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, helst hästpass, eller vidimerad kopia ska medföras och visas upp före start.

 

3. Överskridande av vaccinationsdag

3.1 I det fall längre tid än 92 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination.

3.2 I det fall kortare tid än 21 dagar gått räknas de som en ny A-vaccination.

3.3 I det fall mer än 365 dagar gått mellan B-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Hästen behöver dock inte börja om med A-vaccination om R-vaccination görs inom 21 dagar.

Överskrids denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras och börja med en A-vaccination.

 

 

Klassförklaring

För att göra det enklare att förstå hur de olika klasserna går till har vi gjort förklaringar du kan läsa. Text: Katarina Magnusson

 

 

Showmanship

I showmanship bedömer man uppvisarens förmåga att förbereda och visa upp en häst i grimma. Idealuppvisningen består av en lugn, säker och prydligt klädd uppvisare ledande en välskött häst som snabbt och effektivt utför aktuellt mönster med exakthet, mjukhet och precision. Hästens exteriör bedöms inte. Klädsel: hatt, handskar, boots och långärmad skjorta/blus eller jacka. Mönstret anslås senast 2 timmar före start och finns att se i AMHA:s regelbok.

 

 

Pleasuredriving

Det finns 3 olika Pleasuredriving-klasser. Det är graden av samling som är den stora skillnaden mellan dom. Alla ekipage är inne på banan samtidigt och kör i den gångart och det varv som domaren anger. Ett ekipage får bara starta Classic Pleasure Driving eller Country Pleasure Driving eller Single Pleasure Driving på samma show. Man kan alltså inte anmäla till mer än en (1) av pleasuredrivingklasserna.

 

Classic Pleasure Driving - Hästen ska visas i båda varven i skritt, pleasuretrav och arbetstrav. Man börjar alltid moturs i pleasuretrav. Hästen ska kunna stå still lugnt och lätt kunna backa. Hästen ska vara mjukt samlad och ha 50 % av kroppsvikten på bakdelen.

 

Country Pleasure Driving - Hästen ska visas i båda varven i skritt, pleasuretrav och arbetstrav. Man börjar alltid moturs i pleasuretrav. Hästen ska kunna stå still lugnt och lätt kunna backa. Hästen ska vara medium samlad och ha 60 % av kroppsvikten på bakdelen.

 

Single Pleasure Driving - Hästen ska visas i båda varven i skritt, samlad trav och arbetstrav. Man börjar alltid moturs i samlad trav. Hästen ska kunna stå still lugnt och lätt kunna backa. Hästen ska vara mycket samlad och ha 70 % av kroppsvikten på bakdelen.

 

Hästen ska vara minst 3 år för att få starta i körklasser. Utdrag ur AMHA:s regelbok CL-030, Generella regler för pleasureklasser. Hästarna måste vara minst 3 år gamla. Hästarna kommer in på banan i trav.

 

Nummerlapp ska placeras på kuskens rygg eller bak på vagnen.

 

Klädsel: Kusken ska bära hela och rena kläder. Förslag för män: Hatt, rock eller jacka, byxor (kostym), skjorta och slips. För kvinnor: klänning, dräkt, kjol eller byxor med blus, väst eller jacka/kavaj. Gärna hatt. Handskar och körförkläde kan också bäras. Alla tävlande kan välja att bära hjälm istället för hatt.

 

 

 

Lindor och benskydd får ej användas.

 

Körpisk ska medföras i handen eller i piskhållare på vagnen. Pisken ska vara så lång att man kan nå hästens bog. Överdrivet lång pisk är inte tillåtet. För Multiple Hitch ska pisken vara av lämplig modell och längd.

 

Håll avståndet till framförvarande häst. Kör ute på spåret. Man får köra om framförvarande häst men ska återgå till spåret så fort som möjligt.

 

Man ska ha skygglappar och overcheck eller sidecheck.

 

Hingstar för inte köras av kuskar yngre än 13 år.

 

Kusken ska sträva efter att använda så lite rösthjälper som möjligt. Men det är tillåtet att använda smackninar, säga ptroo, back, trav eller liknande.

 

Om det inte finns någon framkörningsbana så är det brukligt att ge kuskarna en framkörningstid om minst 5 minuter inne på tävlingsbanan före körklassens början.

 

 

 

 

Hoppning

 

I AMHA:s regelbok finns 2 olika hoppklasser. De heter "Jumper" och "Hunter".

 

Skillnaden mellan jumper och hunter är att jumper bedöms rent matematiskt hur många nerslag det är mellan start och mål. Och hindren höjs eftersom, till det bara är en häst kvar som vinnare.

 

I Hunter bedöms stil, uppförande och rörelser, med företräde för de hästar som klarar banan i jämn takt med fritt flytande steg i rask trav eller galopp. Man måste ha samma gångart hela banan runt. Men, man kan välja trav eller galopp.

 

Enligt AMHA:s regelbok så ska hindrena i grundomgången på en Jumpers-klass vara minst 45,72 cm och max 71,12 cm. I en Hunter-klass ska de vara minst 45,72 cm och max 60.96 cm.

 

Här hittar ni filmer på den legendariska miniatyrhopphästen "Larry" som tävlar i Jumper.

 

Här är en film på ett duktigt Hunter-ekipage.

 

 

 

Versatility

Versatility, som betyder mångsidighet, är en klass där hästen först visas körd, sen spänns den ifrån och selas av och ställs upp och bedöms som i en halterklass. Efter det ska hästen hoppa en hunterbana på 3 hinder.

 

Här är en film från en Versatilityklass.

 

 

 

 

Amateur Owned, Trained and Exhibited(AOTE)

A - står för amatör. Du får inte vara proffs.

 

O - står för Owner=ägare. Du måste vara registrerad ägare till hästen senast 1 januari innevarande tävlingsår. Vilket innebär att om du köpt en häst efter den 1 januari i år så kan du inte starta AOTE-klasser med den hästen föräns nästa år.

 

En annan amatör får visa din häst i Championship-klasserna bara när du själv är upptagen med en annan av dina AOTE-hästar.

 

Om det är 2 delägare från 2 olika familjer så får bara 1 delägare och dennes familj starta AOTE-klasser med den hästen under ett kalenderår.

 

T - står för Trained (groomed and conditioned) En AOTE-häst ska vara tränad, groomad, klippt, badad, borstad osv endast av den registrerade ägaren eller någon familjemedlem som inte är proffs. Verkning av hovar och tandvård får göras av andra än ägaren.

 

Du får ta hjälp av någon kompis, granne eller annan person att hålla i din häst och dom får klappa på hästen. Men dom får inte hjälpa till att borsta eller kratsa hovar mm.

 

E - står för exhibited. Uppvisad. Det måste vara den registrerade ägaren som visar hästen. Enda undantaget är Championship-klasserna där en annan amatör får visa din häst om du själv är upptagen med en annan av dina AOTE-hästar.